"Zo werkt de beleggingswereld nou eenmaal..?"

LAAT ONS BEWIJZEN DAT HET ANDERS KAN

"Aan wie kun je nou je geld écht toevertrouwen..?"

LAAT ONS BEWIJZEN DAT HET ANDERS KAN

"U moet de beurskoersen elke dag volgen, toch..?"

LAAT ONS BEWIJZEN DAT HET ANDERS KAN

"Ach, de kosten, wie is daar wél open over ..?"

LAAT ONS BEWIJZEN DAT HET ANDERS KAN

Compliance

Wat is compliance?

Compliance is een term die de afgelopen jaren met name in het bank- en verzekeringswezen wordt gebruikt en wordt gedefinieerd als “de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf heeft opgesteld.”

Elke financiële instelling in Nederland beschikt over een compliance-regeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van controle op de naleving ervan. Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie. Iedere financiële instelling is verplicht om een compliance-officer aan te stellen die hierop toezicht houdt.

Uiteraard is dit ook bij Amfora Vermogensbeheer zo geregeld maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering is gaan wij nog één stap verder door het inschakelen van Charco & Dique.

Charco & Dique is een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in compliance bij onder andere beleggingsondernemingen. Zij controleren of wij voortdurend voldoen aan de door de toezichthoudende instanties opgelegde eisen voor wat betreft administratieve organisatie en interne controle. Charco & Dique levert op deze manier een bijdrage aan onze aantoonbare integere en beheerste bedrijfsvoering.