logo Amforavermogensbeheer.nl

Total Cost of Ownership

Transparant: ook over de kosten van beleggen:

Wij zijn sinds de start van onze onderneming een groot voorstander van volledige kostentransparantie.

Het begrip Total Cost of Ownership (TCO) is daarvoor geïntroduceerd. In deze TCO worden alle kosten inzichtelijk gemaakt die verband houden met beleggen.
In onderstaand schema hebben wij de totale kosten per profiel vermeld die u betaalt als u door Amfora uw vermogen laat beheren:

Tabel TCO vermogensbeheer Amfora

De vermogensbeheerfee is bij Amfora niet afhankelijk van de keuze van het Risicoprofiel.
Bij andere financiële instellingen zien wij dat bij de keuze voor een “hoger” profiel ook de vermogensbeheerfee (als percentage van het belegde vermogen) stijgt.