logo Amforavermogensbeheer.nl

Beleggingsadvies

Hierbij adviseren we u pro-actief over uw vermogen onder een adviesovereenkomst, met ruimte voor uw eigen ideeën. Wij voeren geen transacties in uw effectenportefeuille(s) uit zonder uw toestemming. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Beleggingsadvies bieden wij aan vanaf een belegbaar vermogen van € 1.000.000.

Amfora Vermogensbeheer brengt op kwartaalbasis een adviesvergoeding in rekening. Deze adviesvergoeding wordt bepaald op basis van de gemiddelde vermogenswaarden aan het begin en einde van het betreffende kwartaal over het vermogen dat u bij ons in advies geeft.

Effectieve waarde Vermogen Adviesvergoeding in %
op jaarbasis excl. BTW
 
   
Van € 0 t/m € 1.000.000 0,7%
Over het meerdere t/m € 2.500.000 0,6%
Over het meerdere boven € 2.500.000 0,5%
   
Het minimum factuurbedrag is EUR 7.500 (excl. BTW) op jaarbasis.