logo Amforavermogensbeheer.nl

Liquiditeitenbeheer

Gelden die niet belegd worden en/of tijdelijk liquide staan in afwachting van een goede belegging stallen wij tegen een zo hoog mogelijke rentevergoeding bij uw bankinstelling(en). Wij monitoren in dit verband actief uw saldi en verdelen uw liquiditeiten optimaal binnen de door u gestelde randvoorwaarden.