logo Amforavermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer

Een uitvoerige inventarisatie van uw persoonlijke financiële situatie, beleggingsdoelen en indien aanwezig uw huidige beleggingen vormen de basis en het vertrekpunt voor het beheren van uw vermogen. De beleggingen die wij selecteren moeten aan verschillende criteria voldoen zoals minimale fondsomvang, bestaansduur en een beter dan gemiddeld rendement over een aantal jaren. Uiteraard blijven wij de geselecteerde fondsen kritisch volgen. Bij het samenstellen van portefeuilles richten we ons op wereldwijd gespreide beleggingsfondsen en indextrackers (ETF’s) evenwichtig verdeeld over de verschillende vermogenscategorieën aandelen, vastgoed, hedgefondsen, grondstoffen, obligaties en liquiditeiten. Risicovolle en ‘snelle’ markten met sterke fluctuaties vindt u niet terug in onze portefeuilles. Ons beleggingsbeleid in combinatie met een gedegen risicomanagement heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in aantrekkelijke en relatief stabiele rendementen.

‘Verantwoord’ vermogensbeheer nemen wij hierbij heel letterlijk. In de transparantie van onze beloning en ons kostenmodel, maar ook in onze nieuwsbrief voor cliënten waarin we onze actuele beleggingsvisie en aanpassingen in de modelportefeuilles toelichten. Daarnaast organiseren we beleggingspresentaties voor cliënten en geïnteresseerden.

Op basis van gesprekken en de door u aangeleverde informatie beheren wij uw vermogen. Wij kunnen beleggingstransacties doen zonder voorafgaand overleg met u - maar binnen de door u gestelde randvoorwaarden. Vermogensbeheer bieden wij aan vanaf een belegbaar vermogen van € 500.000.

Amfora Vermogensbeheer brengt op kwartaalbasis een beheervergoeding in rekening. Deze beheervergoeding wordt bepaald op basis van de gemiddelde vermogenswaarden aan het begin en einde van het betreffende kwartaal over het vermogen dat u bij ons in beheer geeft.

Effectieve waarde Vermogen Beheervergoeding in %
op jaarbasis excl. BTW
 
   
Van € 0 t/m € 1.000.000 0,6%
Over het meerdere t/m € 2.500.000 0,5%
Over het meerdere boven € 2.500.000 0,4%
   
Het minimum factuurbedrag is EUR 4.000 (excl. BTW) op jaarbasis.